Uitdeelstuk vir Tieners: LEES JOU BYBEL

Kort Beskrywing: 

Hoekom Bybellees?: Miskien het die volgende vraag al by jou opgekom: Hoekom moet ek die Bybel lees of hoe moet ek die Bybel lees? Jy het miskien ook al gehoor dat gesê word dat die huidige jeug bitter min van die Bybel weet. Miskien wonder jy soms hoekom jou kategeet altyd met ʼn handboek en nie die Bybel in die kategeseklas opdaag nie. Soms wonder jy hoekom so baie mense die Bybel lees, maar dit nie werklik leef nie. Al hierdie dinge maak dat jy nie werklik gestimuleer word om die Bybel deeglik of gereeld te lees nie.

...

ʼn Uitdaging: Om jouself uit te daag om die Bybel in 2011 deur te lees, kan miskien jou help om meer gereeld Bybel te lees. As jy ʼn bietjie in ʼn geestelike boekwinkel rondvroetel, sal jy agterkom hoeveel hulp daar is om meer Bybel te lees. Daar is selfs tienervriendelike Bybels! Maar dit vra dissipline om elke dag jou Bybel te vat en dit te lees. As jy nie lus voel om die Bybel vanjaar deur te lees nie, kry ʼn leesplan wat by jou behoefte pas en lees daarvolgens die verskillende betrokke gedeeltes om die Here se stem vir jou spesifiek te hoor.

Hoekom Bybellees?: Miskien het die volgende vraag al by jou opgekom: Hoekom moet ek die Bybel lees of hoe moet ek die Bybel lees? Jy het miskien ook al gehoor dat gesê word dat die huidige jeug bitter min van die Bybel weet. Miskien wonder jy soms hoekom jou kategeet altyd met ʼn handboek en nie die Bybel in die kategeseklas opdaag nie. Soms wonder jy hoekom so baie mense die Bybel lees, maar dit nie werklik leef nie. Al hierdie dinge maak dat jy nie werklik gestimuleer word om die Bybel deeglik of gereeld te lees nie.

ʼn Geestelike ete: As jy liggaamlik honger word, eet jy, anders sterf jy! As jy geestelik honger word, moet jy ook eet anders sterf jou geestelike lewe. Jesus het eenmaal gesê: “Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom” (Joh. 6:56). Dit gaan oor ʼn die ware geestelike voedsel en ʼn intieme verhouding tussen jou en Jesus Christus: Hy in jou en jy in Hom. Bybellees moet jou dus help om al hoe meer soos Jesus op te tree. Die Bybel vertel jou iets van God se hart. Dit is miskien waarna jy soek.

Tieners is soekers: Omdat jy ʼn soeker na verskillende dinge en waarhede is, het jy ook die begeerte om na die dinge in die Bybel te soek wat werklik vir jou persoonlik saak maak. Maar waar moet ʼn mens begin? Moet jy Google of moet jy die rakke van Christelike boekwinkels bestorm vir ʼn Bybelstudiegids. Voor jy dit doen, moet jy eers vir jouself afvra: Waarna soek ek eintlik in die Bybel? Jy soek heel waarskynlik na antwoorde op jou persoonlike vrae. Tog is die Bybel nie ʼn antwoordboek op al jou vrae en probleme nie. Die Bybel gee vir jou riglyne hoe om die lewe te benader, nader aan Jesus te leef en om soos Hy op te tree. Daarom is dit ook belangrike dat jy op die regte plek moet begin, naamlik by die begin van die Bybel of ʼn Bybelboek of -brief.

Begin by die begin: Jy begin nie na ʼn televisiestorie kyk as dit al 30 minute terug begin het nie. Jy gaan ook nie net vir 20 minute kyk en weet wat die einde van die storie is nie. As jy ʼn boek lees, begin jy tog ook by die begin en lees dit tot die einde – nie rond en bont nie. So is dit ook met die Bybel of ʼn Bybelboek of -verhaal. Sommige lees sommer net ʼn stukkie op enige plek en dink dat dit wonders gaan doen. As dit nie gebeur nie hou hulle ook sommer op om te lees en beskou die Bybel as nutteloos. Wanneer ʼn selfoon opbreek en jy hoor net hier en daar wat die persoon sê, is dit baie moeilik om te weet wat die persoon eintlik gesê het. Deur hier en daar ʼn versie in die Bybel te lees, gaan jy ook nie altyd verstaan wat God vir jou wil sê nie. Om iemand te leer ken, moet jy by hom of haar gaan kuier. Om God werklik te verstaan moet Bybellees vir jou ʼn kuier by God word. Die Bybel is vol verhale hoe God mense deur moeilike situasies help. Deur ʼn halwe storie te lees, kom jy nie by die volle waarheid uit nie.

Bybelse tydperk en joune: In die Bybel is verskillende karakters en sommige van hulle stem met jou karakter ooreen. Dis waarna jy moet soek. Daar is ook altyd ʼn hooftema en plan in elke verhaal. Daarom moet jy soms ʼn gedeelte ʼn paar keer lees om die plan van die verhaal aan jou lewensverhaal te kan verbind. Die Bybelverhaal is geskryf in ʼn bepaalde tyd, omgewing en omstandighede. Dus moet jy dit nie sommer netso met jou tyd, omgewing en omstandighede verbind nie en soos ʼn stempel op jou afdruk nie. Dan gaan die uniekheid van jou lewe verlore. God wil deur die verhaal van duisende jare gelede iets spesifieks vir jou persoonlik in die postmoderne tyd sê.

Simbole en rituele: Wat soms vir jou vreemd en onverstaanbaar kan wees, is die geweldige hoeveelheid simbole en rituele wat in die Bybel genoem en gebruik word om iets te sê. ʼn Simbool of ritueel sê gewoonlik iets wat ʼn mens met baie woorde nie kan sê nie. As jy dus nie die betekenis van die Bybelse simbole en rituele ken nie, glip groot gedeeltes van die Bybel by jou verby. Simbole en rituele word in ʼn bepaalde kultuur geskep of gebore. As jy nie die kultuur van die Bybelse tyd ken nie, gaan dit ook vir jou moeilik wees om sekere dinge in die Bybel te verstaan.
Bybelleesmetodes: As jy na die volgende vier Bybelleesmetodes kyk, sal jy opmerk dat aan die einde van elke metode daar dieselfde vraag gevra word:

Wat moet ek hiermee doen? Bybellees sal eers vir jou betekenis kry as jy weet wat hoe om dit in jou alledaagse lewe toe te pas. Paulus het vir die jonge Timoteus die volgende gesê: “Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as dié wat na jou luister” (1 Tim 4:16). Deur die Bybel te lees, hoor jy hoe jy gered kan word en hoe om ander tot redding te lei.

Lees soos ʼn Kunstenaar: Wat tref my? Watter nuwe gedagtes kry ek? Wat moet ek daarmee doen?

Lees soos ʼn Speurder: Wat gebeur hier (wie, wat, wanneer, waar)? Wat beteken dit (hoekom, met watter doel)? Wat nou (aksie, met wie)?

Lees soos ʼn Skatkisjagter: Watter skat lê hier opgesluit (voorbeeld, belofte, opdrag, toepassing, gebed, belydenis, vraag)? Wat moet ek hiermee doen?

Lees soos ʼn Vakleerling: Wat doen Jesus (doen, dink, sê, reageer, vermy, vra, beveel, uitnooi)? Wat moet ek hiermee doen?

Jy kan een van die metodes kies of elke week ʼn ander een gebruik. Maar voor jy begin met Bybellees, raak eers rustig en vra vir God om jou te lei in jou soeke na riglyne vir jou lewe. Psalm 139:1-6 sê vir jou dat God jou huidige en toekomstige behoeftes deeglik ken. Begin na jou gesprek met God om ʼn Bybelgedeelte te lees. Lees dit ʼn paar keer deur aan die hand van die genoemde metodes.

Bybellees en wat dan?: Dan kom jy by die vraag: “Wat moet ek hiermee doen?” Bybellees moet geleef word. “ʼn Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood” (Jak. 2:26). Bybellees en jou alledaagse praktiese lewe moet by mekaar uitkom anders maak dit nie sin om Bybel te lees nie.

Ek hoop dat die Here deur sy Gees en liefde jou sal aanspoor om meer van Hom te hoor sodat jy ander na Hom kan lei. 

Toerusting